menu Strona główna

AKREDYTACJE


Zapraszamy wszystkie media do współpracy poprzez uzyskanie akredytacji prasowej, która pozwoli oraz ułatwi Państwu pracę podczas tworzenia materiałów o naszym Festiwalu.

Prosimy wszystkie redakcje zainteresowane pracą na Juwenaliach o wypełnienie poniższego wniosku o udzielenie akredytacji prasowej na Festiwal Juwenalia Białystok 2019.


Wnioski o akredytacje są przyjmowane do dnia 23 maja 2018 roku do godziny 22.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, zostaną Państwo poinformowani o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku akredytacyjnego. Wystawiona akredytacja prasowa będzie do odbioru w dniach 27.05.2019-30.05.2019 w godzinach, o których Organizator poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 26.05.2019

Ilość akredytacji jest ograniczona, Organizator Festiwalu może odmówić akredytacji bez podania przyczyny. Akredytacje wydaje się nieodpłatnie.

Fot. on slides: Maciej Korsan Studio