menu Strona główna

AKREDYTACJE


Zapraszamy wszystkie media do współpracy poprzez uzyskanie akredytacji prasowej, która pozwoli oraz ułatwi Państwu pracę podczas tworzenia materiałów o naszym Festiwalu.

Prosimy wszystkie redakcje zainteresowane pracą na Juwenaliach o wypełnienie poniższego wniosku o udzielenie akredytacji prasowej na Festiwal Juwenalia Białystok 2018.


Wnioski o akredytacje są przyjmowane do dnia 18 maja 2018 roku do godziny 20.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, zostaną Państwo poinformowani o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku akredytacyjnego. Wystawiona akredytacja prasowa będzie do odbioru w dniach 21.05.2018 – 23.05.2018 w godzinach 11.00-17.00 oraz 24.05.2018 w godzinach 10.00-13.00.

Ilość akredytacji jest ograniczona, Organizator Festiwalu może odmówić akredytacji bez podania przyczyny. Akredytacje wydaje się nieodpłatnie.

Fot. on slides: Maciej Korsan Studio