menu Strona główna

HARMONOGRAM


30 MAJA 2019

GODZINAMIEJSCEWYDARZENIESZCZEGÓŁY
17:00PLAC NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓWPARADA STUDENTÓWPRZEMARSZ NA KAMPUS POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, KONKURSY, ZABAWY

31 MAJA 2019

GODZINAMIEJSCE WYDARZENIESZCZEGÓŁY

1 CZERWCA 2019

GODZINAMIEJSCE WYDARZENIESZCZEGÓŁY